КРЕДИТНА СПІЛКА "МОРСЬКИЙ РЕГІОН" (КС "МОРСЬКИЙ РЕГІОН")

Код ЄДРПОУ: 35566525
Скорочене найменування: КС "МОРСЬКИЙ РЕГІОН"
Найменування: КРЕДИТНА СПІЛКА "МОРСЬКИЙ РЕГІОН"
Основний вид діяльності: 65.22.0 НАДАННЯ КРЕДИТІВ
Стан: припинено

Засновники / Бенефіціари

ЄМЕЛЬЯНОВ ВОЛОДИМИР ІГОРЕВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ЄРМАКОВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ІППОЛІТОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
АНІКЕЄВ СЕРГІЙ ДАНИЛОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
АРТЮШЕНКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА, розмір частки -  ,  грн.
БЄЛОУСОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
БЄЛЯЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
БАКЛАНОВА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА, розмір частки -  ,  грн.
БОГОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕСІЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ВІЛЬДАНОВА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
ГАЛІЦАН СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ГАЛАКТІОНОВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ГОЛУБОВ ГЕРМАН ВІКТОРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ДІМИТРЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ДЕМКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ДОВГАНЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ДРОЗДИН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ДЯТЛОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
ЗАБОЛОТНИЙ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
КІРЄЄВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
КІРІЧЕНКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
КОБИШЕВ ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
КОВАЛЬ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
КОЛОМІЄЦЬ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
КУДИМОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІГОРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
КУЗМІНА ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
ЛЕВИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
МАРКОВА ЖАННА МИХАЙЛІВНА, розмір частки -  ,  грн.
МЕНЕЙЛЮК ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
МЕНЕЙЛЮК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
МОРОЗЮК СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
НЕКІПЄЛОВ ГЕОРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
НЕСТЕРОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
НОВІКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
НОВОГРЕБЕЛЕЦЬ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
ОНИЩЕНКО ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ОРЄХОВА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ПИСЦОВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ПОЛЯКОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ПОПОВ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
РЕШЕТНІЧЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
РОМАНОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА, розмір частки -  ,  грн.
РУДЕНКО СВІТЛАНА АНДРІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
САФІН ІГОР ВІКТОРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
СЕРГЄЄВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
СЛОБОДЯНЮК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ТІТОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ТЕРЕЩЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ТРОНЧА ЕДУАРД ПАВЛОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ФЕДОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ФЕЩЕНКО ІРИНА БОРИСІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ШАБАНОВА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ШВИДКИЙ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ЯКИМЧУК ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.

Джерела та актуальність інформації

Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті

Карта розташування КРЕДИТНА СПІЛКА "МОРСЬКИЙ РЕГІОН"

Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 35566525

ЗаписПопереднє значенняДата*
Адреса65079, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, КУЛИКОВЕ ПОЛЕ, будинок 12016-04-21 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЄМЕЛЬЯНОВ ВОЛОДИМИР ІГОРЕВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЄРМАКОВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарІППОЛІТОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарАНІКЕЄВ СЕРГІЙ ДАНИЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарАРТЮШЕНКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарБЄЛОУСОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарБЄЛЯЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарБАКЛАНОВА ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарБОГОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарВІЛЬДАНОВА ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарГАЛІЦАН СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарГАЛАКТІОНОВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарГОЛУБОВ ГЕРМАН ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарДІМИТРЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарДЕМКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарДОВГАНЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарДРОЗДИН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарДЯТЛОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЗАБОЛОТНИЙ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКІРЄЄВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКІРІЧЕНКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКОБИШЕВ ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКОВАЛЬ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКОЛОМІЄЦЬ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКУДИМОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКУЗМІНА ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЛЕВИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарМАРКОВА ЖАННА МИХАЙЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарМЕНЕЙЛЮК ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарМЕНЕЙЛЮК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарМОРОЗЮК СЕРГІЙ ВАДИМОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарНЕКІПЄЛОВ ГЕОРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарНЕСТЕРОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарНОВІКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарНОВОГРЕБЕЛЕЦЬ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарОНИЩЕНКО ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарОРЄХОВА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарПИСЦОВ МИКОЛА СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарПОЛЯКОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарПОПОВ МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарРЕШЕТНІЧЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарРОМАНОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарРУДЕНКО СВІТЛАНА АНДРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарСАФІН ІГОР ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарСЕРГЄЄВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарСЛОБОДЯНЮК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарТІТОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарТЕРЕЩЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарТРОНЧА ЕДУАРД ПАВЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарФЕДОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарФЕЩЕНКО ІРИНА БОРИСІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарШАБАНОВА ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарШВИДКИЙ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЯКИМЧУК ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07

* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.

Ще зареєстровано за цією адресою

Нам відомо ще 119 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.