Застереження щодо обсягу оброблюваних даних з ЄДР

При використанні сайта odnodata.com для пошуку по масиву даних ЄДР, які публікуються як відкриті дані слід мати на увазі деякі обмеження, чим дані сайту odnodata.com відрізняються від відкритих даних ЄДР.

Записи з однаковими ЄДРПОУ

Відкриті дані ЄДР містять деяку кількість окремих записів з однаковими кодами ЄДРПОУ, така помилка стосується близько 22000 юридичних осіб, або 1.2 відсотка загальної кількості даних. Як зрозуміло з цих записів, за своїм змістом вони є різними редакціями запису про одну юридичку особу, які замість внесення змін, помилково, видалені та створені знов. На жаль, з відкритих даних ЄДР неможлово встановити хронологічний порядок цих записів. Тому, якщо у відкртитих даних ЄДР існує кілька записів з однаковим ЄДРПОУ, ці дані обробляються на сайті odnodata.com тоді і тільки тоді, коли лише один з цих записів має статус юридичної особі "зареєстровано", саме цей запис і враховується у базі сайту odnodata.com. У всіх інших випадках, дані з повторними ЄДРПОУ не враховуються.

Слід зазначити, що 18 квітня 2020 року більшість вказаних помилок була виправлена працівниками Державного реєстру. Тож після цієї дати більшість даних відображаться коректно, і в реєстрі залишається меньше 100 юросіб, записи про які порушено вказаною проблемою. Але ж історія змін даних до 18 квітня 2020 року все ж таки зіпсована.

Технічне обмеження при обробці відновлених даних

На даний момент наша інформаційна система має суто внутрішнє обмеження: якщо дані про компанію були змінені, а потім відновлені точно у попередньому стані, система не може коректно встановити дати змін. Для таких компаній на сайті не відображається історія змін, а лише останній стан запису в ЄДР. Про таке відображається окреме попередження на картці компанії. Проблема стосується близько 12000 юридичних осіб.

Виключення з ЄДР за рішенням суду

Існують деякі випадки, коли дані виключено з ЄДР за рішенням суду, але ці дані присутні у загальнодоступній вигрузці ЄДР у форматі відкритих даних. У цьому випадку, якщо нам відомо про існування такого рішення суду, ми всеж таки виключаємо ці дані із бази диних odnodata.com, хоч вони і присутні у вигрузці на сайті data.gov.ua. У випадку коли дані за рішенням суду коректно виключено із ЄДР та із вигрузки відкритих даних ЄДР на сайті data.gov.ua, ми зберігаємо архівну версію даних, та обробляємо їх як звичайні історичні дані, з зазначенням приблизної дати виключення цих даних із ЄДР.