Обробка персональних даних

Загальні юридичні відомості щодо обробки інформації на сайті odnodata.com див. на сторінці https://odnodata.com/static/about

Сайт odnodata.com здійснює обробку даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР) у правовому режимі відкритих даних, що встановлено ст. 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Персональні дані фізичних осіб може бути включено до відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:

  • 1) Персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
  • 2) Фізичні особи персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних;
  • 3) Надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;
  • 4) Обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

Щодо персональних даних фізичних осіб які внесено до ЄДР, законом передбачено обов'язкове надання такої інформації, а саме це передбачено ст. 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Таким чином персональні дані фізичніх осіб які включено до складу ЄДР (за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) можуть бути оприлюднені у складі відкритих даних. Після оприлюднення, будь хто, будь яка фізична та юридична особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати ці дані, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту.

Ніяка додаткова згода суб'єкта персональних даних на обробку його даних, що було оприлюднено у складі відкритих даних не потрібна, і законом не передбачена. Сайт odnodata.com не є розпорядником цих персональним даних, а здійснює їх обробку як третя особа, на підставі ст. 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Право на обробку даних ЄДР виникає з момента оприлюднення даних внесених до ЄДР. Припинення такого права законом не передбачено, зокрема право на обробку даних які було внесено до ЄДР не припиняється при внесенні змін в такі дані або при оприлюдненні даних що змінено.

Постановою Кабінета Міністрів Украйни "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" до складу відкритих даних віднесено всі без винятку дані ЄДР. Таким чином дані ЄДР можуть бути використані як відкриті дані незалежно від того, яким саме чином Мінистерство Юстиції України здійснює оприлюднення цих даних - через спеціалізований сайт відкритих даних data.gov.ua або іншим шляхом.