Обробка персональних даних

Загальні юридичні відомості щодо обробки інформації на сайті odnodata.com див. на сторінці https://odnodata.com/static/about

Обробка персональних даних на сайті odnodata.com здійснюється виключно в обсязі та порядку прямо передбаченим законодавством України, з метою забезпечення суспільного добробуту та захисту економічних інтересів держави і всіх інших суб`єктів економічних відносин.

Згідно до закону, дані засновників, бенефіціарних власників, керівників юридичних осіб та дані фізичних осіб підприємців віднесено до відкритих даних. Відкриваючи власний бізнес, створюючи юридичну особу, обіймаючи посаду її керівника, кожен громадянин розуміє, що його дані будуть оприлюднено у визначений законом спосіб.

Сайт odnodata.com здійснює обробку даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР) у правовому режимі відкритих даних, що встановлено ст. 10-1 Закону України Про доступ до публічної інформації.

Персональні дані фізичних осіб що внесено до ЄДР, віднесено до відкритих даних постановою Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. А саме, до відкритих даних віднесені дані фізичних осіб за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних. Після їх оприлюднення, будь хто, будь яка фізична та юридична особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати ці дані, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту.

Право віднести персональні дані фізичних осіб до відкритих даних, надано Кабінету Міністрів України п.3-4 ст. 10-1 Закону України Про доступ до публічної інформації та ст. 11 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Додаткова згода суб'єкта персональних даних на обробку його даних, що було оприлюднено у складі відкритих даних, не потрібна, тому що законом передбачено безумовне право будь яких осіб на обробку цих даних. Сайт odnodata.com не є розпорядником цих персональним даних, а здійснює їх обробку як третя особа, на підставі ст. 10-1 Закону України Про доступ до публічної інформації.

Право на обробку даних ЄДР виникає з моменту оприлюднення даних внесених до ЄДР. Припинення такого права законом не передбачено, зокрема право на обробку даних які було внесено до ЄДР не припиняється при внесенні змін в такі дані або при оприлюдненні даних що змінено.