КРЕДИТНА СПІЛКА "БОРИСФЕН" (КС "БОРИСФЕН")

Код ЄДРПОУ: 34060921
Скорочене найменування: КС "БОРИСФЕН"
Найменування: КРЕДИТНА СПІЛКА "БОРИСФЕН"
Основний вид діяльності: 65.22 НАДАННЯ КРЕДИТІВ
Стан: припинено

Засновники / Бенефіціари

ЄРКОМАЙШВІЛІ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
АБРАМОВ ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
БЕЙГУЛ ІГОР ІВАНОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
БЕККЕР ЛЕОНІД ДАВИДОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
БЕРЕЗОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
БЕРЗЕНІН АНДРІЙ БОРИСОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
БЕРЗЕНІНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
БУГАЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
БУРДІНА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
ГАМЗІН ГАННА ФЕДОРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ГАРМАШ ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ДЮЖНИК ПЕТРО БОРИСОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ЗОЛОТУХІНА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
КАЛАШНИКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
КАРАВДІН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
КАРПЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
КИТОВ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
КИТОВ МАКСИМ КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
КОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
КОЗЛОВА АЛЛА ІГОРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
КОСЕНКО ІГОР ГРИГОРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ЛИСЕНКО ЛЕОНІД КУЗЬМИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ЛИТВИНЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
МОСУР ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
НИКИТЮК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ОКОРОЧКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ПАВЛОВА ЛАРИСА БОРИСІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ПАСІЧНИЧЕНКО ІГОР БОРИСОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ПАСІЧНИЧЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
ПАШКОВ ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ПАШКОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ПОВІЛАНСЬКА ЗОЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ПОВІЛАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ПРОКОПЕНКО НІНЕЛЬ ІГОРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
РІЖКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
РАЙНБЕРГ ВОЛОДИМИР АЛЬБЕРТОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
СУРКОВ РУСЛАН ЄВГЕНОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
СУЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ТАФІНЦЕВ КОСТЯНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ТКАЧ ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ТОЛКАЧ ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
ФІГУРА ЛЮДМИЛА НИКИФОРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ФІШЕР ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ФЕДОРЧЕНКО КАТЕРИНА ГАВРИЛІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ФИЛИМОНОВА НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ФРОЛОВА ГАЛИНА ГЕННАДІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
ЧЕРКАСОВА ВІКТОРІЯ ТИХОНІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ЧЕРНИШОВА ОЛЕНА АРКАДІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
ЧОРНА ТАМАРА ПЕТРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ШАПОВАЛ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ШКОНДА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.

Джерела та актуальність інформації

Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті

Карта розташування КРЕДИТНА СПІЛКА "БОРИСФЕН"

Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 34060921

ЗаписПопереднє значенняДата*
Адреса49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 41, квартира 3032017-05-17 - 2020-08-07
Адреса49101, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 41, квартира 3032016-04-21 - 2016-04-21
Станв стані припинення2016-07-04 - 2017-04-28
Засновник / БенефіціарЄРКОМАЙШВІЛІ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарАБРАМОВ ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарБЕЙГУЛ ІГОР ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарБЕККЕР ЛЕОНІД ДАВИДОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарБЕРЕЗОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарБЕРЗЕНІН АНДРІЙ БОРИСОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарБЕРЗЕНІНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарБУГАЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарБУРДІНА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарГАМЗІН ГАННА ФЕДОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарГАРМАШ ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарДЮЖНИК ПЕТРО БОРИСОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЗОЛОТУХІНА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКАЛАШНИКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКАРАВДІН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКАРПЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКИТОВ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКИТОВ МАКСИМ КОСТЯНТИНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКОВАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКОЗЛОВА АЛЛА ІГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКОСЕНКО ІГОР ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЛИСЕНКО ЛЕОНІД КУЗЬМИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЛИТВИНЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарМОСУР ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарНИКИТЮК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарОКОРОЧКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарПАВЛОВА ЛАРИСА БОРИСІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарПАСІЧНИЧЕНКО ІГОР БОРИСОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарПАСІЧНИЧЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарПАШКОВ ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарПАШКОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарПОВІЛАНСЬКА ЗОЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарПОВІЛАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарПРОКОПЕНКО НІНЕЛЬ ІГОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарРІЖКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарРАЙНБЕРГ ВОЛОДИМИР АЛЬБЕРТОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарСУРКОВ РУСЛАН ЄВГЕНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарСУЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарТАФІНЦЕВ КОСТЯНТИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарТКАЧ ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарТОЛКАЧ ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарФІГУРА ЛЮДМИЛА НИКИФОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарФІШЕР ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарФЕДОРЧЕНКО КАТЕРИНА ГАВРИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарФИЛИМОНОВА НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарФРОЛОВА ГАЛИНА ГЕННАДІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЧЕРКАСОВА ВІКТОРІЯ ТИХОНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЧЕРНИШОВА ОЛЕНА АРКАДІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЧОРНА ТАМАРА ПЕТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарШАПОВАЛ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарШКОНДА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 0.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07

* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.

Ще зареєстровано за цією адресою

Нам відомо ще 16 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.