КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ТОРГІВЛІ ГОСПТОВАРАМИ "МЕРКУРІЙ"

Код ЄДРПОУ: 01552931
Найменування: КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ТОРГІВЛІ ГОСПТОВАРАМИ "МЕРКУРІЙ"
Основний вид діяльності: 51.70.0 ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Стан: припинено

Засновники / Бенефіціари

ІВАНЮК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА, розмір частки -  ,  грн.
АРОНЕЦЬ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
БЕЖЕНАР ДІАНА ФЛОРІАНІВНА, розмір частки -  ,  грн.
БОЗУЛЕНКО ОЛЕНА ЯРОСЛАВІВНА, розмір частки -  ,  грн.
БОЙКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ГАЛИЧАНСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
ГНАТЮК НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ГОНЧАРОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ГРІНЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ДЗЮБА ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ЖУК ХРИСТИНА ЮРІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
ЗАДЕРЕЙ СОФІЯ ІВАНІВНА, розмір частки -  ,  грн.
КВІТКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
КИРИЛЮК НАДІЯ ГЕОРГІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
КОЗИК ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
КОСТАЩУК ГАННА ІВАНІВНА, розмір частки -  ,  грн.
КРІВЕЦЬКА АНЖЕЛА ОКТАВ'ЯНІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ЛУПУЛ ЄВДОКІЯ ВАСИЛІВНА, розмір частки -  ,  грн.
МІГАЙ ІННА МИКОЛАЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
МАНЧУЛЕНКО ВАСИЛЬ ГЕОРГІЙОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
МЕДВЕДСЬКА АЛЛА ПАВЛІВНА, розмір частки -  ,  грн.
РУСС НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір частки -  ,  грн.
СКОРЕЙКО РАЇСА ОЛЕКСІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
СЛОБОДЯН ЄМІЛІЯ МИКОЛАЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
СТАШКЕВИЧ ОТТО МИХАЙЛОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ФІЛІПЮК ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ХРЕСТИК МИКОЛА ДМИТРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ЧОРНА ВІРА МИХАЙЛІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ШАБАН ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.
ШТЕФУРЯК ІРИНА ДМИТРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ШТЕФУРЯК ЮЛЯ ДМИТРІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ЮЗВЕНКО МАРІЯ ВАСИЛІВНА, розмір частки -  ,  грн.
ЯКИМЧУК МАРІЯ ПАРФИРІЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
ЯКОВЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА, розмір частки -  ,  грн.
ЯКОВЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір частки -  ,  грн.

Джерела та актуальність інформації

Дата актуальності відомостей: Дані в таблиці відображаються відповідно до даних ЄДР на дату: 2020-08-07
Дата реєстрації юрособи: до 2016-04-21
Джерело даних: data.gov.ua
Якщо це ваше підприємство, ви можете Змінити дані на сайті

Карта розташування КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ТОРГІВЛІ ГОСПТОВАРАМИ "МЕРКУРІЙ"

Історія змін інформації у ЄДР для ЄДРПОУ 01552931

ЗаписПопереднє значенняДата*
Адреса58018, Чернівецька обл., місто Чернівці, Першотравневий район, ПРОВУЛ. СКЛАДСЬКИЙ, будинок 112018-01-23 - 2020-08-07
Станв стані припинення2016-04-21 - 2018-01-10
Засновник / БенефіціарІВАНЮК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 504.44 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарАРОНЕЦЬ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 348.61 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарБЕЖЕНАР ДІАНА ФЛОРІАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 507.25 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарБОЗУЛЕНКО ОЛЕНА ЯРОСЛАВІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 432.78 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарБОЙКО ІВАН ГРИГОРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 68.26 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарГАЛИЧАНСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 31.50 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарГНАТЮК НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 403.45 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарГОНЧАРОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 389.07 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарГРІНЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 63.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарДЗЮБА ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 217.49 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЖУК ХРИСТИНА ЮРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 412.66 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЗАДЕРЕЙ СОФІЯ ІВАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 10.50 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКВІТКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 487.08 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКИРИЛЮК НАДІЯ ГЕОРГІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 351.69 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКОЗИК ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 385.84 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКОСТАЩУК ГАННА ІВАНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 10.50 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарКРІВЕЦЬКА АНЖЕЛА ОКТАВ'ЯНІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 31.50 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЛУПУЛ ЄВДОКІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 177.08 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарМІГАЙ ІННА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 31.50 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарМАНЧУЛЕНКО ВАСИЛЬ ГЕОРГІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 10.50 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарМЕДВЕДСЬКА АЛЛА ПАВЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 349.33 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарРУСС НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 31.50 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарСКОРЕЙКО РАЇСА ОЛЕКСІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 394.43 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарСЛОБОДЯН ЄМІЛІЯ МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 382.01 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарСТАШКЕВИЧ ОТТО МИХАЙЛОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 42.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарФІЛІПЮК ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 21.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарХРЕСТИК МИКОЛА ДМИТРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 173.15 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЧОРНА ВІРА МИХАЙЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 450.31 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарШАБАН ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 84.00 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарШТЕФУРЯК ІРИНА ДМИТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 10.50 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарШТЕФУРЯК ЮЛЯ ДМИТРІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 10.50 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЮЗВЕНКО МАРІЯ ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду - 485.11 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЯКИМЧУК МАРІЯ ПАРФИРІЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 333.56 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЯКОВЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА, розмір внеску до статутного фонду - 764.19 грн.2017-08-18 - 2020-08-07
Засновник / БенефіціарЯКОВЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 31.50 грн.2017-08-18 - 2020-08-07

* Дата коли ця інформация була актуальною відома приблизно. Зазвичай дана інформація була актуальна трохи більше ніж вказано в таблиці.

Ще зареєстровано за цією адресою

Нам відомо ще 15 юросіб зареєстрованих за цією адресою, тут наведено 10 з них. Шукайте більше інформації на сторінці про дану адресу.