ул. Ярослава Мудрого, 18, Харьков

Юрлица, зарегистрированные по адресу ул. Ярослава Мудрого, 18

Код ЕГРПОУ:
00216220
ХАРКІВСЬКИЙ ПАТЕНТНО-КОМП'ЮТЕРНИЙ КОЛЕДЖ