кагор коблево-найкращий вибір до пасхального столу!; кагор; коблево; найкращий; вибір; пасхального; столу

Номер свидетельства (111): 219004
Дата подачи заявки (220): 2015-03-23
Номер заявки (210): m201503920
Дата выдачи свидетельства (151): 2016-11-25
Дата публикации: 2016-11-25
Ключевые слова: кагор коблево-найкращий вибір до пасхального столу!; кагор; коблево; найкращий; вибір; пасхального; столу
Владелец товарнго знака (723): Публічне акціонерне товариство "КОБЛЕВО"
вул. Одеська, 6, с. Коблеве, Березанський р-н, Миколаївська область, 57453
(UA)
Классы МКТУ: 35
Перечень товаров и услуг: Кл.35: Рекламування; маркетинг; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування рекламних смуг; демонстрування товарів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); розміщування в одному місці, на користь третіх осіб, товарів (крім транспортування) для забезпечення покупцям зручного їх оглядання та купування на підприємствах оптової чи роздрібної торгівлі; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; написання рекламних текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги з розміщування рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажам (посередництво); телевізійне рекламування-усі вищезазначені послуги, пов`язані з введенням у цивільний оборот товарів 33 класу, а саме вин;