nextbike

Номер свидетельства (111): 218978
Дата подачи заявки (220): 2014-12-18
Номер заявки (210): m201418160
Дата выдачи свидетельства (151): 2016-11-25
Дата публикации: 2016-11-25
Ключевые слова: nextbike
Владелец товарнго знака (723): Кушка Олексій Анатолійович
просп. Правди, 19/3, кв. 374, м. Київ, 04108
(UA)
Классы МКТУ: 35, 39
Перечень товаров и услуг: Кл.35: реклама; керування справами; ділове адміністрування; допомога в керуванні справами; ділові довідки; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; імпортно-експортні агентства; агентства комерційного інформування, в тому числі щодо послуг з наймання (прокату) транспортних засобів; аналізування собівартості; розповсюджування рекламних матеріалів; послуги щодо фотокопіювання; служби працевлаштовування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; бухгалтерський облік; складання звітів про стан рахунків; аудит комерційної діяльності; поради щодо налагоджування і керування справами; консультування щодо штату працівників; консультування щодо керування справами, в тому числі у сфері послуг з наймання (прокату) транспортних засобів; машинописні роботи; демонстрування товарів; розсилання поштою рекламних матеріалів, в тому числі щодо наймання (прокату) транспортних засобів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; множення документів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; експертування на ділову успішність; аукціонний продаж; вивчання ринку, в тому числі щодо послуг з наймання (прокату) транспортних засобів; ділове оцінювання; ділове розвідування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; консультування щодо налагоджування справ; публікування рекламних текстів; рекламування, в тому числі щодо наймання (прокату) транспортних засобів; радіорекламування; ділове досліджування; послуги щодо зв'язків з громадськістю, в тому числі у сфері послуг з наймання (прокату) транспортних засобів; послуги стенографістів; телевізійне рекламування; записування повідомин (канцелярські роботи); оформляння вітрин; рекламні агентства; дорадча допомога в діловому керуванні, в тому числі у сфері послуг з наймання (прокату) транспортних засобів; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; досліджування ринкове; керування комп'ютерними файлами; фахове консультування щодо підприємництва, в тому числі щодо послуг з наймання (прокату) транспортних засобів; економічне прогнозування; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; ділове інформування; визначання громадської думки; готування платіжних документів; комплектування штату працівників; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); наймання (орендування) місця на рекламу; сприяння продажеві (посередництво); послуги секретарів; складання податкових декларацій; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; обробляння текстів; передплачування газет (посередництво); реклама поштою; керування справами в готелях; керування справами артистів-виконавців; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги щодо огляду преси; наймання (прокат) торговельних автоматів; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; послуги з порівнювання цін; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); інвойсування; написання рекламних текстів; збирання статистичних даних; макетування реклами; пошук спонсорів; влаштовування показів мод на рекламні потреби; створювання рекламних фільмів; керування справами спортсменів; маркетинг; телемаркетинг; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; наймання (прокат) торговельних стендів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; пошукова оптимізація; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; рекламування з використанням плати за клацання, в тому числі щодо послуг з наймання (прокату) транспортних засобів; послуги щодо комерційного посередництва, в тому числі у сфері наймання (прокату) транспортних засобів; керування справами постачальників послуг вільнонайманих працівників; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; послуги щодо ділового керування будівельними проектами; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів;
Кл.39: надавання інформації щодо напрямків руху на подорожувальні потреби; наймання (орендування) гаражів; наймання (орендування) місць на велостоянках; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; наймання (прокат) транспортних засобів, в тому числі велосипедів; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; паркування транспортних засобів, в тому числі велосипедів; попереднє замовляння транспортних засобів, в тому числі велосипедів; посередництво у перевозінні; автобусне перевозіння; автомобільне перевозіння; буксирування пошкоджених транспортних засобів; влаштовування круїзів; влаштовування подорожей; водіння транспортних засобів; пілотування; проводіння суден (лоцманські послуги); доставляння газет; доставляння квітів; доставляння повідомин; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замову; екскурсії туристські (оглядання пам'яток); зберігання товарів; зберігання товарів на складах; інформування про рух транспорту; інформування щодо зберігання на складах; інформування щодо перевозіння; логістика транспортна; наймання (орендування) місць на автостоянках; наймання (орендування) складів; наймання (прокат) автобусів; наймання (прокат) автомобілів; наймання (прокат) навігаційних систем; наймання (прокат) транспортних засобів; обгортання товарів; пакування (фасування) товарів; паркування автомобілів; пасажирське перевозіння; перевозіння; перевозіння вантажними автомобілями; перевозіння подорожувальників; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередництво у фрахтуванні; послуги водіїв; послуги водно-прогулянкового транспорту; послуги кур'єрів (доставляння повідомин або товарів); послуги таксі; послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; послуги щодо перевозіння; розвантажування вантажів; супроводжування подорожувальників; фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях; франкування пошти;