bs; big sub; big; sub; salad-sandwich bar; salad; sandwich; bar; оазис здорового питания; оазис; здорового; питания

Номер свидетельства (111): 218965
Дата подачи заявки (220): 2014-10-28
Номер заявки (210): m201415242
Дата выдачи свидетельства (151): 2016-11-25
Дата публикации: 2016-11-25
Ключевые слова: bs; big sub; big; sub; salad-sandwich bar; salad; sandwich; bar; оазис здорового питания; оазис; здорового; питания
Владелец товарнго знака (723): Бєсєдін Ігор Євгенійович
Учбове містечко ХДАУ, 32, кв. 45, с. Комуніст, Харківський р-н, Харківська обл., 62483
(UA)
Классы МКТУ: 43
Перечень товаров и услуг: Кл.43: послуги щодо забезпечування харчовими продуктами і напоями, а також тимчасовим житлом; агентства із забезпечування житлом (у готелях, пансіонах); готелі; закусочні; їдальні; кафе; кафетерії; мотелі; наймання (прокат) кухонного обладдя; наймання (прокат) наметів, які забезпечують харчовими продуктами і напоями; наймання (прокат) перемісних будинків; наймання (прокат) наметів; наймання (прокат) роздавальних пристроїв (диспенсерів) для питної води; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; попереднє замовляння місць в готелях; послуги барів; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; ресторани; ресторани самообслуговування; створювання композицій з харчових продуктів; туристські бази; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування);