butolar-zoo; butolar; zoo

Номер свидетельства (111): 213142
Дата подачи заявки (220): 2014-09-09
Номер заявки (210): m201412801
Дата выдачи свидетельства (151): 2016-06-24
Дата публикации: 2016-06-24
Ключевые слова: butolar-zoo; butolar; zoo
Владелец товарнго знака (723): Ярошенко Іларіон Вікторович
вул. Лодигіна, 15, кв. 1, м. Київ, 04073
(UA)
Классы МКТУ: 5
Перечень товаров и услуг: Кл.5: анальгетики (знеболювачі, знеболювальні засоби); анестетики (знечулювачі, знечулівні засоби); ветеринарні препарати; ліки; ліки ветеринарні; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби;