фунт кофе; фунт; кофе

Номер свидетельства (111): 213115
Дата подачи заявки (220): 2014-07-16
Номер заявки (210): m201409840
Дата выдачи свидетельства (151): 2016-06-24
Дата публикации: 2016-06-24
Ключевые слова: фунт кофе; фунт; кофе
Владелец товарнго знака (723): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОФЕ-ГРУП»
вул. Гулі Корольової, 7 А, м. Дніпропетровськ, 49051
(UA)
Классы МКТУ: 43
Перечень товаров и услуг: Кл.43: послуги щодо забезпечування харчовими продуктами і напоями, а також тимчасовим житлом;