eco guma; eco; guma

Номер свидетельства (111): 213114
Дата подачи заявки (220): 2014-07-10
Номер заявки (210): m201409530
Дата выдачи свидетельства (151): 2016-06-24
Дата публикации: 2016-06-24
Ключевые слова: eco guma; eco; guma
Владелец товарнго знака (723): Товариство з обмеженою відповідальністю «Бориспільський завод гумовотехнічних виробів»
вул. Мануїльського, 1 А, с. Любарці, Бориспільський р-н, Київська обл., 08360
(UA)
Классы МКТУ: 17, 19, 35
Перечень товаров и услуг: Кл.17: гнучкі труби гумові; гумові затички (чопи); гумові, каучукові муфти для захисту деталей машин; діелектрики (ізолятори) гумові; звукопоглинальні матеріали гумові; з'єднини гумові до труб; ізолятори гумові до залізничних колій; ізоляційні матеріали гумові; ізоляційні стрічки і смуги гумові; кільця гумові; клапани гумові; клапани з каучуку або звулканованого волокна (фібри); клеї гумові; матеріали (прокладки, набивки) гумові для пакування; матеріали гумові для герметизації щілин; матеріали гумові, частково оброблені, на гальмові накладки; матеріали гумові, що запобігають тепловому випромінюванню; міжфланцеві прокладки гумові до труб; міжфланцеві прокладки гумові до циліндричних деталей; муфти з'єднувальні гумові до труб; набивкові матеріали гумові, каучукові; прокладкові матеріали гумові, каучукові; прокладки гумові до муфт зчеплювання; прокладки з гуми, каучуку або звулканованого волокна (фібри); речовини гумові для захисту будівель від вогкості (сирості); стопори (зупинники, обмежники) гумові; теплоізоляційні матеріали гумові; ударопоглиначі (амортизатори) гумові - всі вищезазначені товари, що відповідають визначенню "еко" (екологічний);
Кл.19: армувальні матеріали неметалеві будівельні; бакени, буї неметалеві несвітиві; балки неметалеві; будівельні (конструкційні) матеріали неметалеві; будівельні панелі неметалеві; в'язівні матеріали для лагодження доріг; дахові покриви неметалеві; дорогорозмічальні смуги та плити із штучних матеріалів; дорожні плити неметалеві; дорожні покривні матеріали; дорожні покриття неметалеві; дренажні труби неметалеві; залізничні шпали неметалеві; защільники неметалеві будівельні; знаки дорожні несвітиві, немеханічні, неметалеві; зовнішні заслони неметалеві та нетекстильні; клапани дренажних труб, крім металевих або пластмасових; конструкції неметалеві на велосипедні стоянки; матеріали для будування і покривання доріг; напрямники (бар'єри) неметалеві дорожні; настили неметалеві; оздоби неметалеві будівельні; опалубки неметалеві на бетон; підлоги (перекриття) неметалеві; підпори неметалеві; платформи складні неметалеві; плити будівельні неметалеві; плитка неметалева будівельна; плитка підлогова неметалева; плиткове підлогове покриття неметалеве; покриви (плити) дорожні світиві; покрівлі неметалеві; покрівлі неметалеві з вмонтованими сонячними батареями; причали плавучі неметалеві для швартування суден; сигнальні знаки несвітиві, немеханічні, неметалеві; сигнальні панелі несвітиві, немеханічні, неметалеві; споруди (конструкції) неметалеві; споруди (конструкції) неметалеві перемісні; стійла неметалеві; стінна плитка неметалева; стінне личковання неметалеве будівельне; стінні покриви неметалеві будівельні; стовпи (палі) неметалеві; стовпи неметалеві для афіш, об'яв; східці (щаблі) неметалеві; сходи неметалеві; труби жорсткі будівельні неметалеві; тумби неметалеві для швартування; щогли (стояки) неметалеві; плитка тротуарна гумова;
Кл.35: Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування показів мод на рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин (канцелярські роботи); збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; керування комп'ютерними файлами; керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами постачальників послуг вільнонайманих працівників; керування справами спортсменів; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; консультування щодо керування справами; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; множення документів; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) торговельних стендів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; оформляння вітрин; передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо налагоджування і керування справами; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів; послуги щодо ділового керування будівельними проектами; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо огляду преси; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; пошукова оптимізація; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; рекламування; рекламування з використанням плати за клацання; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; служби працевлаштовування; сприяння продажеві (посередництво); створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; телемаркетинг; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів (крім транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у роздрібних магазинах,; на підприємствах оптової торгівлі,; через каталоги посилкової торгівлі або за допомогою електронних засобів,; в тому числі через веб-сайти, або шляхом замовляння товарів за телевізійною рекламою;