onebox; one; box

Номер свидетельства (111): 213105
Дата подачи заявки (220): 2014-06-04
Номер заявки (210): m201407719
Дата выдачи свидетельства (151): 2016-06-24
Дата публикации: 2016-06-24
Ключевые слова: onebox; one; box
Владелец товарнго знака (723): Мірошниченко Максим Олександрович
вул. Мстиславська, 88, кв. 1, м. Чернігів, 14005
(UA)
Классы МКТУ: 35, 38, 42
Перечень товаров и услуг: Кл.35: збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; керування комп'ютерними файлами; маркетинг; надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телемаркетинг; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фахове консультування щодо підприємництва; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших;
Кл.38: електронна пошта; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; інформування щодо телекомунікацій; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; надавання доступу до баз даних; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; надавання доступу до форумів в режимі он-лайн; надавання доступу до чатів (форумів для дискусій) в інтернеті; надавання телекомунікаційних каналів для замовляння послуг телемагазинів; надавання телекомунікаційного зв'язку із світовою комп'ютерною мережею; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання повідомин; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування;
Кл.42: аналізування комп'ютерної системи; відновлювання комп'ютерних даних; досліджування в техніці; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; інсталювання комп'ютерних програм; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); консультування щодо дизайну веб-сайтів; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; консультування щодо розробляння та вдосконалювання комп'ютерної техніки; моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом; надавання інформації щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; оцифровування документів (сканування); послуги хостингу; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерних систем; промисловий дизайн; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння програмного статку комп'ютерів; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; хмарне обчислювання даних; художнє оформляння (промисловий дизайн); художній дизайн;