*

Номер свидетельства (111): 196756
Дата подачи заявки (220): 2013-09-18
Номер заявки (210): m201316997
Дата выдачи свидетельства (151): 2015-03-10
Дата публикации: 2015-03-10
Ключевые слова: *
Владелец товарнго знака (723): Ну Марк ЕлЕлСі
6601 Вест Броад Стріт, Річмонд, VА 23230, Сполучені Штати Америки
(US)
Классы МКТУ: 9, 34
Перечень товаров и услуг: Кл.9: Батареї для електронних (електричних) сигарет, електронних (електричних) сигар, електронних (електричних) сигарил, електронних (електричних) люльок, а також вапоризаторних пристроїв для тютюну, тютюнових виробів та замінників тютюну; акумулятори для електронних (електричних) сигарет, електронних (електричних) сигар, електронних (електричних) сигарил, електронних (електричних) люльок, а також вапоризаторних пристроїв для тютюну, тютюнових виробів та замінників тютюну; пристрої для заряду акумуляторних батарей,; зарядні пристрої,; автомобільні адаптери та шнури для електронних (електричних) сигарет,; електронних (електричних) сигар,; електронних (електричних) сигарил,; електронних (електричних) люльок,; а також вапоризаторних пристроїв для тютюну,; тютюнових виробів та замінників тютюну; електронні та електричні частини,; компоненти та аксесуари для застосовування з електронними (електричними) сигаретами,; електронними (електричними) сигарами,; електронними (електричними) сигарилами,; електронними (електричними) люльками,; а також вапоризаторними пристроями для тютюну,; тютюнових виробів та замінників тютюну.;
Кл.34: Тютюнові вироби, зокрема сигари, сигарети та сигарили, нікотинові диски для використовування у роті на тютюновій основі; тютюн оброблений у сирому або переробленому стані; речі (приладдя) для курців; тютюн, зокрема тютюн для паління, бездимний тютюн та жувальний тютюн; люльки; снус; замінники тютюну, крім лікувальних (медичних); тютюнозамінні вироби, зокрема сигари та сигарети, з замінниками тютюну, крім лікувальних (медичних); електронні (електричні) сигарети; електронні (електричні) сигари; електронні (електричні) сигарили; електронні (електричні) люльки; рідини, ампули та картриджі для електронних (електричних) сигарет, електронних сигар, електронних сигарил, а також електричних люльок; дозаправна рідина для електронних сигарет та електронного обладнання для паління; дозаправні картриджі для електронних сигарет та електронного обладнання для паління; пульверизатори та картомайзери для електронних сигарет та електронного обладнання для паління; вапоризаторні пристрої для тютюну, тютюнових виробів та замінників тютюну; частини, компоненти та аксесуари, що належать до 34 класу, до електронних сигарет та електронного обладнання для паління, а також вапоризаторних пристроїв для тютюну, тютюнових виробів та замінників тютюну; переносні скриньки та контейнери, спеціально призначені для вищезазначених товарів; підставки, спеціально призначені для вищезазначених товарів; частини та запасні частини вищезазначених товарів, що належать до 34 класу.;